Historie

Eind 2010 hebben 2 bevriende echtparen het plan opgepakt om een koor op te richten dat zich
uitsluitend zal gaan richten op Oekraïense en Russische volksmuziek en muziek uit de Russisch-
Orthodoxe ritus
Om uitdrukking te geven aan de vriendschappelijke sfeer waaruit het koor is ontstaan is gekozen
voor de naam "Druzhba", Oekraïns/Russisch voor "Vriendschap".

"Druzhba" werd opgericht door:
John en Marijke Maes-Kuppen en Hans en Marijke van der Heijden-Koopmans

De eerste repetitie vond plaats op 9 februari 2011 en deze datum wordt daarom ook gehanteerd
als oprichtigsdatum.

Inmiddels hebben we reeds diverse uitvoeringen verzorgd zowel in 't BrandPunt als elders.
Zie daarvoor de Agenda.

Het koor kent een unieke, gelijke, verdeling tussen de verschillende stempartijen.
Zie hiervoor de ledenlijst.